دات نت نیوک
Menu

اخبار

08
چه حمایت هایی برای خانواده ها در آلمان وجود دارد؟

شرایط خدمات از Bildungs- und Teilhabepaket (بسته آموزش و مشارکت) رابطه بین خدمات ارائه شده برای جویندگان کار در آلمان با توجه به SGB II (مزایای بیکاری II، “هارتز IV”) از خدمات اجتماعی (به طور عمده یک درآمد پایه برای افراد مسن و در طول ناتوانی) (SGB XII)، برای اجاره یا حمایت فرزندان است.

شهروندان اتحادیه اروپا اساسا به این خدمات نیز دسترسی دارند و در نتیجه به خدمات بسته آموزش و مشارکت برای فرزندان خود هم دسترسی دارند. به استثنای شهروندان اتحادیه اروپا که تنها دارای حق جابجایی آزادانه برای جستجوی کار در آلمان خود هستند. همچنین شهروندان اتحادیه اروپا که دیگر حق جابجایی آزاد را ندارند به طور معمول از دریافت درآمد پایه و همچنین خدمات برای بسته آموزش و مشارکت خدمات اجتماعی محروم می شوند.

افراد غیر اروپایی اگر دارای اجازه اقامت باشند تنها حق درخواست درآمد پایه (و همچنین بسته آموزش و مشارکت) را دارند. موارد استثنا شهروندان غیر اروپایی هستند که به دلایل زیر دارای اجازه اقامت می باشد:

به دلیل جنگ در وطن آنها با توجه به بند 23، بخش 1 یا بند 24 از قانون اقامت

با توجه به بند 25 بخش 4، جمله 1 از قانون اقامت یا

با توجه به بند 25، بخش 5 از قانون اقامت، تا زمانی که تصمیم گیری در مورد اخراج آنها به 18 ماه نرسد

این افراد نمی توانند با توجه به SGB II/XII درخواست خدمات کنند اما می توانند برای چنین خدماتی با توجه به قانون خدمات درخواست پناهندگی درخواست دهند. در اینجا دوباره، فرد می تواند برای خدمات اضافی بسته آموزش و مشارکت درخواست دهد.

همچنین پناهندگان در آلمان (و علاوه بر این از بسته آموزش و مشارکت) در طول تحقیقات پناهندگی و اتباع خارجی که (به عنوان مثال پس از رد درخواست پناهندگی در آلمان یا عدم تمدید اجازه اقامت آنها در آلمان) دیگر دارای یک وضعیت اقامت نبوده و مجبور به ترک کشور هستند، حق دریافت خدمات با توجه به قانون خدمات درخواست پناهندگی در آلمان را دارند. این امر همچنین اگر به عنوان مثال به دلیل مشکلات سلامتی یا گم شدن مدارک امکان اخراج نباشد و تعمیم اقامت دریافت کنند اعمال می شود.

هر فرد دریافت کننده خدمات، اگر یکی از دلایل برای خدمات کاهش یافته را برآورده کند، با توجه به قانون خدمات درخواست پناهندگی در آلمان ممکن است حق خود را برای دریافت بسته آموزش و مشارکت از دست بدهد. چنین کاهش های خدماتی می تواند برای مثال بر اساس قانون تحمیل شود اگر فردی عمدا از حکم اخراج تبعیت نکند یا آگاهانه اخراج خود را به تاخیر بیاندازد.
منبع : مهاجرت و اقامت در آلمان
@IRANandGermany

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.